Joakim Tengzelius

joakim@haskoinvest.com

Joakim har under större delen av sin karriär arbetat som entreprenör inom företagstransaktioner.

Tiden innan Hasko var Joakim med och grundade Valentum (nu Clearwater Sverige), som i dag är Sveriges största rådgivare vid försäljning och förvärv av små och medelstora företag. Under de 8 år Joakim var verksam i Valentum, varav tre år som VD, genomfördes 49 företagstransaktioner till ett kombinerat värde över 20 miljarder kronor. Kunderna var framförallt framgångsrika entreprenörer, men även ledande företag inom private equity och börsnoterade investmentbolag.

Före Valentum arbetade Joakim inom investment banking i Stockholm och som managementkonsult i London. Joakim är uppvuxen i Skåne men flyttade till Stockholm i samband med att han tog sin examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Fritiden spenderar Joakim framför allt med fru Sofi och sina två söner. Inte sällan med ett tennisrack eller en golfklubba i handen.

VD och grundare