Adcare stärker förutsättningarna att bli en ledande nordisk leverantör av medicintekniska produkter till specialistvården genom att ta in en ny ägarpartner. Hasko Invest blir ny majoritetsägare i Adcare och ska tillsammans med befintlig ägare fortsätta bolagets expansion.

 

Hasko Invest AB förvärvar en majoritet av aktierna i Adcare. Grundaren Lars Rönnqvist kvarstår som minoritetsägare och kommer att fortsätta leda bolaget som vd efter transaktionen.

 

Adcare grundades 2001 med en övergripande vision om att leverera kostnadseffektiva systemlösningar som väsentligt förbättrar sjukvården. Bolaget tillhandahåller medicintekniska produkter till specialistvården inom urologi, kärlintervention samt endoskopi (gastro- och bronkoskopi). Försäljningen sker till sjukhus och specialistmottagningar över hela Norden. Omsättningen 2021/22 uppgick till ca 50 MSEK och bolaget har vuxit med ca 17 procent per år  i snitt under de senaste tre åren. Justerat rörelseresultat (EBITA) för 2021/2 blev ca 13 MSEK.

 

  Kommentar från Adcares grundare och VD Lars Rönnqvist:  

Vi har en unik position på den nordiska marknaden med lång branscherfarenhet, ett starkt team med hög kompetens, exklusiva samarbeten med världsledande leverantörer och långvariga kundrelationer med många av Nordens ledande sjukhus och specialistmottagningar. Våra medicintekniska produkter ligger i marknadens absoluta framkant och möjliggör förbättrad vårdkvalitet, kostnadseffektivitet och patientupplevelse. Jag är oerhört glad att Hasko delar denna ambition och ser fram emot ett partnerskap som stärker våra förutsättningar att fortsatt bidra till en långsiktigt stark sjukvård. 

 

Kommentar från Hasko Invests vd Joakim Tengzelius:

Vi är väldigt imponerade över Lars branschkunskap, erfarenhet och driv som entreprenör. Det har resulterat i Adcares ledande position inom sina specialistområden med nöjda och återkommande kunder. Vi ser fram emot att stötta Lars och hans team med ett ökat fokus och engagemang på befintlig verksamhet och fortsatt expansion i Norden.

 

Om Adcare Nordic

Adcare Nordic grundades 2001 och bedriver försäljning av medicintekniska produkter i Norden. Bolagets kunder utgörs av sjukhus och specialistmottagningar inom områdena urologi, kärlintervention samt endoskopi (gastro- och bronkoskopi). Bolaget har 10 medarbetare med huvudkontor och lager i Helsingborg. Se www.adcarenordic.com för mer information.

 

Om Hasko Invest

Hasko Invest grundades 2021 och gör investeringar i växande, lönsamma och kvalificerade produkt- och tjänstebolag i Sverige. Visionen är att vara det självklara valet för företagare och entreprenörer som söker en långsiktig ägarpartner. Bolaget har säte i Stockholm. Se www.haskoinvest.com för mer information.

 

Kontaktuppgifter:

 

Lars Rönnqvist, VD Adcare AB

Telefon: +46 73 346 18 10

 

Joakim Tengzelius, VD Hasko Invest AB

Telefon: +46 70 334 00 06